Maatschappelijke Broedplaats

Missie:
De Maatschappelijke Broedplaats vergroot de actieve betrokkenheid van jongeren bij de samenleving door een katalysator te zijn voor jong ondernemerschap met maatschappelijke impact.

Doelstellingen 2014:

 • Het vergroten van actief burgerschap van jongeren en het scouten van nieuwe doelgroepen;
 • Het versterken van ondernemerschap met maatschappelijke impact onder Haagse jongeren;
 • Inzet expertise, best practices, lessons learned en netwerk tbv. andere professionele maatschappelijke organisaties.

Kernwaarden:

 1. Vraaggericht: we spelen in op individuele vragen, gaan op zoek naar de vraag achter de vraag van jongeren en actuele vragen vanuit het netwerk, buurt en ontwikkelingen samenlevingsbreed;
 2. Ondernemend: we signaleren kansen en spelen daar actief op in, ideeën zijn voor ons pas echt waardevol als er daadwerkelijk ook wat mee wordt gedaan;
 3. Positief: we werken vanuit talenten van jongeren en teamleden, zetten positieve rolmodellen in en vieren successen;
 4. Outreachend: we benaderen jongeren actief en zijn aanwezig op die plekken waar jongeren van nature samenkomen, we staan dicht bij de doelgroep en weten wat er speelt;
 5. Samenwerken: samenwerking staat bij alles wat we doen voorop. Op deze manier hopen we tot nieuwe verbindingen te komen waarbij een steeds grotere, meer diverse, groep samenwerkt aan een mooiere samenleving. Zelf zijn we een professionele samenwerkingspartner die graag zijn expertise inzet voor de activiteiten van anderen.

Werkwijze:
De werkwijze van de Maatschappelijke Broedplaats steunt op 3 pijlers, te weten:

 1. Activering: Het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij (hun) samenleving is essentieel voor actief burgerschap.
 2. Stimulering en facilitering: Het versterken van ondernemerschap met maatschappelijke impact is essentieel om jongeren vanuit hun eigen kracht en talen in te kunnen zetten voor (de leefbaarheid in) Den Haag.
 3. Successen delen: Ervaringen/best practises delen met het netwerk en met andere professionele maatschappelijke organisaties.

De Maatschappelijke Broedplaats zet vijf ‘tools’ in om zijn missie/visie te realiseren:

 1. Jongeren in de organisatie (voor en door jongeren)
 2. Inzet rolmodellen (maatschappelijke impact, ondernemerschap)
 3. Inzet van het netwerk van organisaties en professionals (delen van expertise)
 4. Inzet van eigentijdse methodiek (positief, presentie, zelf doen, actie)
 5. Zichtbaarheid (succes delen, inspiratie met rolmodellen, activeren)

Website: http://www.jeugdwerk.nl