Forsa

Forsa richt zich op (ex) gedetineerden die na detentie weer terugkeren in de maatschappij. Aandachtsgebieden hierbij zijn huisvesting, scholing en arbeid en schuldenproblematiek. Uniek aan dit project is dat de sociale leefomgeving (ouders, familie en partner)ook wordt betrokken bij de rehabilitatie

Website: www.bureaumhr.nl