LOCATIES

Stichting Jeugdwerk Den Haag ontwikkelt talenten en competenties van jeugd, zodat zij later hun eigen weg kunnen gaan en zich volwaardig kunnen participeren in de Nederlandse maatschappij.

Hoe doen we dat?
Met competente medewerkers en met programma’s die de jeugd uitdaagt hun talent en competenties te ontdekken en te gebruiken. Stichting Jeugdwerk Den Haag werkt vanuit de buurthuizen Sam Sam, Samson en de Jeugdhaven in de Schilderswijk en de wijken Kortenbos en Oude Centrum.

Geïnspireerd door de toekomst en de samenwerking met de jeugd, ouders, vrijwilligers en netwerkpartners, staat Stichting Jeugdwerk Den Haag voor zijn doelgroep en het geven vertrouwen, deskundige ondersteuning en het bieden van perspectief.

Wie werkt aan jeugd, werkt aan de toekomst.

video: Fleur Beemster