Uitwisselingsproject Parijs

Knipsel

Het uitwisselingsproject zal eind mei plaats vinden in Parijs. Peter de Zwaan van Stichting Jeugdwerk, een aantal deelnemers en ik (Dean Arma, Spoken Word artiest) zijn nauw betrokken bij het organiseren van de reis. Zo zijn er een klein aantal aanvragen ingediend met betrekking tot de financiering van het transport en de benodigde apparatuur/kleding. Het uitwisselingsproject vindt zijn aanvang op dinsdag 31 mei en eindigt op zondag 5 juni.

Doel vanuit de organisatoren (Stichting Jeugdwerk en B.yourself in samenwerking met een aantal arrondissementen) is om aandacht te vragen voor een gelijke behandeling van diverse groepen mensen, ongeacht hun geloofsovertuiging, geaardheid, geslacht of sociale omstandigheden. Het project is een opwarmend voetbaltoernooi dat enthousiasme moet creëren naar aanloop van de EURO 2016 die zal beginnen op 10 juni 2016. Alle deelnemers krijgen een rondleiding door Parijs en het Paris Saint-German Stadion.

De uitwisselingsdagen staan in het teken van educatieve workshops in het kader van discriminatie, racisme en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Voetbal wordt gebruikt als middel om de teams met een diverse achtergrond bij elkaar te brengen en een dialoog te starten over deze onderwerpen. Daarnaast biedt het project sociaal/ cultureel werkers de mogelijkheid om kennis te delen en te participeren in het innovatieve internet platform “Hallo Hallo”, dat na afloop van het evenement kan worden gebruikt om ervaringen uit te delen.

Buurthuis Samson zal op eigen initiatief een avond organiseren om het verloop, de ervaringen en bevindingen van het project presentatievorm te delen met anderen. Hiermee wordt lokaal ook een zekere bewustwording gecreëerd bij anderen die niet mee zijn geweest.

Ons verblijf en de maaltijden in Parijs worden volledig vergoed door de in Parijs gevestigde organisatoren. Enkel het transport naar en binnen Parijs is voor eigen rekening. Voor het realiseren van de reis is een schatting gemaakt van het benodigde budget. Hierbij is rekening gehouden met het moeten afhuren van twee 9 persoonsbussen, het tanken en eventuele kleine onkosten.

Zoals eerder aangegeven zijn een aantal mogelijk ondersteunende instanties benaderd, maar zijn wij (deels) nog in afwachting van een bericht terug. Momenteel is er slechts vanuit 1 fonds al een toezegging gedaan. Echter wij bereiken met het toegezegde bedrag niet het benodigde budget. Om die reden hebben wij besloten om een eigen bijdrage van €20 voor deelnemers in het leven te roepen. Met het in het leven roepen van de eigen bijdrage zouden wij graag nog een bedrag van €1000 tot onze beschikking willen hebben om alle onkosten te kunnen dekken.

U kunt dus een goede bijdrage leveren aan het realiseren van dit project. Bent u een liefhebber van sport en beweging? Wil jij een groep jongeren de ervaring van hun leven geven en hun deze ervaring laten delen met anderen? En sta je achter het projectdoel? Twijfel dan niet om een kleine bijdrage te leveren aan ons project. Wij als organisatoren, maar vooral de jongeren zouden hier erg mee geholpen zijn. Als toevoeging op het laatste er zullen cameraploegen aanwezig zijn die kunnen zorgen voor de nodige promotie. Wij zullen al onze (fysieke, financiele en mentale)steuners niet vergeten te noemen als de gelegenheid zich voordoet.

Advertenties