Persbericht: inspiratiebijeenkomst Jeugdwerk Academie

Persbericht,
Den Haag, 5 november 2013

Oud McKinsey-topman Mickey Huibregtsen: ‘participatiesamenleving is een pleonasme’
Mickey HuibregtsenOud McKinsey-topman Mickey Huibregtsen predikt de ‘participatiesamenleving’ al meer dan 30 jaar. Alleen niet met dat woord. ‘Het is natuurlijk een pleonasme: een samenleving behoort van nature een ‘samen’-leving te zijn. Door een overijverige overheid en een luie burger heeft het begrip aan waarde ingeboet.’ Op 7 november geeft Huibregtsen bij de Stichting Jeugdwerk in Den Haag zijn lezing Civil society en participatiemaatschappij.

Huibregtsen pleit al jaren voor een samenleving waarin burgers vooral zélf bepalen in wat voor maatschappij zij leven. ‘De laatste 40 jaar heeft de overheid steeds meer macht naar zich toe getrokken en de burger leek dat wel makkelijk te vinden; men kreeg wel rechten maar geen plichten. Hierdoor is men zich ook niet meer verantwoordelijk gaan voelen voor de directe omgeving.’

Milieubeweging
Volgens Huibregtsen zijn betrokken burgers echter veel beter dan de overheid in staat om lokale problemen op te lossen; ‘De kracht van actieve burgers moeten we niet onderschatten. Neem de milieubewegingen. Zij zijn ook als individuele burgers begonnen en kijk wat ze te weeg hebben gebracht: afvalscheiding, energiezuinige apparaten, de plofkip, het zit inmiddels allemaal in ons systeem en overheden en industrie volgden uiteindelijk.’

Samenleving opnieuw opbouwen
In zijn essay Rebuilding society from the ground up, dat in september 2013 werd gepubliceerd, beschrijft Huibregtsen hoe de samenleving zichzelf opnieuw zou moeten opbouwen. Actief burgerschap neemt hierin een belangrijke plaats in: ‘zoals het de milieubewegingen is gelukt, kunnen burgers de grote bepalende bedrijven en overheden uiteindelijk tot verandering brengen. Dat mechanisme moeten we voortzetten: door mensen te inspireren zich weer verantwoordelijk te voelen voor hun omgeving, door organisaties en burgerinitiatieven die hierin het voortouw nemen, te steunen.

De Publieke Zaak
Mickey Huibregtsen is samen met Pieter Winsemius initiatiefnemer van De Publieke Zaak, een platform gericht op maatschappelijke vernieuwing (www.publiekezaak.nl).

Lezing
De lezing Civil Society en participatiemaatschappij vindt plaats op donderdag 7 november,
van 11.30 – 13.30 uur, Stichting Jeugdwerk Den Haag, locatie Samson, Van Ostadestraat 225, Den Haag. De pers is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Aanmelden:
jenny.ho@jeugdwerk.nl

Informatie voor de pers:
Patrick Rugebregt, 06 12 36 54 71
Jerry Straub, 06 53 37 16 71

Advertenties